ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
Group Events

                                                                    

                     GREEN TREE RESTAURANT & PUB ยินดีรับบริการงานจัดเลี้ยงทั่วไป สำหรับรายการอาหารนั้นก็จะเน้นตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักใหญ่ แต่ก็ยังคงมีเมนูพื้นฐานให้เลือกสำหรับในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางเรานำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง ดังเช่น 

                                                                                  

        สำหรับจำนวน 50 ท่านขึ้นไป ราคา 380 บาท/ท่าน + เครื่องดื่ม Soft Drink ราคา 50 บาท/ท่าน

        และสำหรับกลุ่มที่ต่ำกว่า 50 ท่าน ทาง Green Tree Restaurant & Pub ก็อยากจะแนะนำเป็นเมนูเซ็ท ซึ่งจะเหมาะกว่าสำหรับงานเลี้ยงที่จำนวนคนไม่มากมายนัก

                                                                                        

         ราคาเมนูเช๊ท 400 บาท/ท่าน + เครื่องดื่ม Soft Drink ราคา 50 บาท/ ท่าน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.